Round Vase

Round Vase - Kura Studio
Round Vase - Kura Studio
Round Vase - Kura Studio

Material: Internally glazed buff grog stoneware

14cm height, 16cm diameter

Handmade by Kura Studio in Perth, WA

Round Vase - Kura Studio
Round Vase - Kura Studio
Round Vase - Kura Studio