Void Vase

Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio

Material: Buff Australian stoneware

12cm height

Handmade by Kura Studio in Perth, WA

*This item is a one-off piece of work

Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio
Void Vase - Kura Studio